Lex Uber – kolejne przedłużenie okresu przejściowego?

lex uber

Aktualizacja: Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie korporacje taxi istniejące i rozpoczynające działalność muszą posiadać licencję pośrednika. Przeczytaj o tym jak złożyć wniosek o licencję pośrednika taxi!

Lex Uber to potoczna nazwa określająca zmiany w Ustawie o transporcie drogowym. Ustawa weszła w życie 1 października tego roku. Tymczasem tydzień później 7 października 2020 r. Sejm przegłosował poprawkę przedłużającą okres przejściowy dla pośredników.

O jakich zmianach mowa?

Lex Uber wprowadził takie pojęcie jak „pośrednictwo przy przewozie osób”. Za pośrednika uznaje się firmę, korporację taxi, której działalność polega na przekazywaniu zleceń przewozu osób za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, strony internetowej, aplikacji itp.

Ustawa stawia wymogi prawne wobec takich pośredników, którzy powinni:

  • kontrolować ważność licencji swoich kierowców,
  • posiadać stosowną licencję pośrednika taxi,
  • zaświadczyć o swojej niekaralności,
  • mieć zgodne z ustawą zabezpieczenie finansowe,
  • być wpisani do CEDIG lub KRS,
  • prowadzić rejestr danych,
  • przestrzegać cen i stawek taryfowych.

Przedłużenie do końca roku

Wcześniej licencję pośrednika taxi należało uzyskać najpóźniej do 30.09.2020 r., o czym pisaliśmy w poprzednim wpisie. Ustawa z 7 października ustala nowy termin poprzez dodanie art. 6a:

„Art. 6a. Podmioty wykonujące pośrednictwo przy przewozie osób przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązane uzyskać licencję, o której mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.”.

Ustawa z 7 października w art.17 dodaje także:

Po art. 31r dodaje się art. 31ra w brzmieniu: „Art. 31ra. Do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1) do  podmiotów  prowadzących  pośrednictwo  przy  przewozie  osób,  które  uzyskały  licencję,  o której  mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, nie stosuje się art. 5d i art. 5e, art.15 ust.1 pkt 5 oraz art. 27 b tej ustawy;

2) nie stosuje się art. 27c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.”

  • Co oznacza, że do końca roku jest jeszcze czas na uzupełnienie licencji na przewóz osób przez kierowców korporacji.
  • Kierowcy od nowego roku nie będą mogli przyjmować zleceń od firmy, która nie posiada licencji na pośrednictwo w zakresie przewozu osób.
  • Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostanie także obowiązkowe prowadzenie rejestru zleceń. (Rejestr zleceń dostępny jest w KOMBO System Taxi, przeczytaj więcej).

Korporacja taxi bez dyspozytorni?

Zaoszczędzić na kosztach dyspozytorni!

Telefoniczne przyjmowanie zleceń przez kierowców w wybranych porach dnia lub 24h/7d.

Przeczytaj także nasze ostatnie posty w tym temacie:

Link do ustawy COVID-19: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001747

Link do wcześniejszej ustawy COVID-19: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000568

Link do ustawy Lex Uber: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011251371

Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej.