Lex Uber – co zmieni ustawa już od 01.01.2020 roku

Aktualizacja: Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie korporacje taxi istniejące i rozpoczynające działalność muszą posiadać licencję pośrednika. Przeczytaj o tym jak złożyć wniosek o licencję pośrednika taxi!

Aktualizacja 14.01.2020: dodane informacje na temat wniosku o wydanie licencji pośrednika

Lex Uber ustawa – co to jest?

„Ustawa Lex Uber” to potoczna nazwa określająca zmiany w Ustawie o transporcie drogowym.

Ustawa o transporcie drogowym została uchwalona 06. września 2001 roku a zmiany do ustawy zostały uchwalone 16. maja 2019 roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 26.06.2019 roku i obowiązują już od 01.01.2020 roku.

Zobacz ujednolicony tekst ustawy „Lex Uber” ze zmianami od 17.09.2023 r. (aktualizacja linku 03.10.2023 r.)

Zmiany ustawy obejmą pośredników (korporacje taxi) oraz taksówkarzy, a także wprowadzają możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii (aplikacji mobilnych) w celu zastąpienia taksometru i kasy fiskalnej.

Lex Uber – co się zmieniło dla właścicieli korporacji taxi?

Przede wszystkim zostało wprowadzone pojęcie „pośrednictwo przy przewozie osób”.
Od stycznia 2020 roku właściciel korporacji taxi będzie uważany za pośrednika przy przewozie osób.

Kim jest pośrednik?

Firma (bez znaczenia czy jest to np. spółka czy działalność gospodarcza 1-osobowa, czy też stowarzyszenie), której działalność polega na przekazywaniu zleceń przewozu osób „samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką” za pośrednictwem dostarczonych lub udostępnionych do tego celu środków, np. systemu teleinformatycznego, strony internetowej, aplikacji, i innych.

Z definicji pośrednictwa w ustawie wynika również, iż za pośrednika będzie uznana zarówno korporacja taxi, która świadczy usługi przewozu osób bezpośrednio (zatrudnia kierowców i pobiera opłaty za przejazd) oraz korporacja taxi, która świadczy usługi przewozu osób pośrednio (współpracuje z kierowcami, którzy posiadają własną działalność gospodarczą).
W praktyce jednak może się okazać (jak już zostanie uchwalone rozporządzenie do ustawy), iż w przypadku korporacji taxi, które zatrudniają kierowców może wystarczyć posiadanie licencji na przewóz osób taksówką, gdyż w dalszej części ustawy jest cały czas mowa o pośrednictwu na rzecz przedsiębiorców (czyli taksówkarzy), a nie na rzecz pracowników czy też zleceniobiorców.

Na pośrednika są nałożone określone w ustawie obowiązki i wymogi, które mogą być nałożone na właściciela korporacji taxi (w przypadku działalności 1-osobowej) lub np. na członków zarządu lub określonych przypadkach 1 członka zarządu (w przypadku działalności prowadzonej w formie spółki).

Jakie są wymogi prawne wobec pośredników?

 • Kontrola ważności licencji kierowców
  Właściciel korporacji taxi ma obowiązek sprawdzania ważności licencji kierowców taksówek:
  Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką”.
 • Licencja właściciela korporacji taxi
  Na pośrednictwo przy przewozie osób właściciel korporacji taxi powinien uzyskać licencję: „Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa”.
  Licencji udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.
  Uwaga! Już jest dostępny wniosek o udzielenie licencji pośrednika. Więcej informacji znajdziesz w najnowszym wpisie https://szeftaxi.pl/lex-uber-licencja-posrednika-taxi-wniosek/
 • Zaświadczenie o niekaralności właściciela korporacji taxi
  Zaświadczenie o niekaralności należy dołączyć do wniosku o udzielenie licencji w zakresie pośrednictwa i ma dotyczyć zarówno właściciela korporacji taxi, jak i kierowców taksówek.
 • Zabezpieczenie finansowe
  Właściciel korporacji taxi powinien dysponować środkami finansowymi (lub majątkiem) w wysokości 5000 zł.
 • Wpis do CEIDG lub KRS
 • Rejestr danych
  Korporacja taxi ma obowiązek powadzenia w formie elektronicznej rejestru przekazywanych zleceń przewozu osób oraz ewidencji przedsiębiorstw (kierowców), którym korporacja zleca przewóz osób przez okres 5 lat.
  Rejestr danych najwygodniej jest prowadzić przy pomocy systemu taxi.
 • Przestrzeganie cen i stawek taryfowych.
  Korporacja Taxi powinna również przestrzegać ustalonych przez Radę Gminy (lub w przypadku Warszawy: Radę Warszawy) „cen za przewozy taksówkami i stawek taryfowych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami”.

Korporacja taxi bez dyspozytorni?

Zaoszczędzić na kosztach dyspozytorni!

Telefoniczne przyjmowanie zleceń przez kierowców w wybranych porach dnia lub 24h/7d.

Lex Uber – co się zmieni dla taksówkarzy?

 • Od stycznia 2020 roku licencja jest udzielna na określony obszar (do tej pory była udzielana na określony obszar i również na określony samochód).
 • Brak egzaminu z topografii miasta.
 • Kierowca nie może świadczyć usługi przewozu osób taksówką dla firmy, która nie posiada licencji na pośrednictwo w zakresie przewozu osób taksówką.

Aplikacja mobilna zamiast taksometru i kasy fiskalnej

Ustawa przewiduje możliwość zastąpienia tradycyjnego taksometru oraz kasy fiskalnej przez aplikację mobilną.

Stosowanie aplikacji mobilnej będzie dopiero możliwe, gdy minister ds. transportu oraz minister ds. finansów określą w rozporządzeniu jakie konkretnie wymagania ma spełniać aplikacja.

Zobacz ujednolicony tekst ustawy „Lex Uber” ze zmianami od 17.09.2023 r. (aktualizacja linku 03.10.2023 r.)

Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej.

Przeczytaj także nasze ostatnie posty w tym temacie: